Công ty TNHH Thương mại du lịch Đông Kinh
Giám đốc: Ông Trương Đình Lãm
Địa chỉ: 34 Trần Cao Vân, Tp. Huế
Điện thoại: 84.54.3 821467 
Di động: 0903 500 455
Fax: 84.54.821466
Email: dongkinh_hue@yahoo.co.jp
Website:dongkinhtourhue.com

 

Trường có dấu * bắt buộc nhập
Họ và tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại:
Địa chỉ email:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
 
Mã bảo vệ:  *