Giới thiệu về Công ty thương mại du lịch Đông Kinh
Tên đầy đủ: Công ty TNHH Thương mại du lịch Đông Kinh
Tên giao dịch thương mại: Tokyo Trading and Tourist Co., Ltd
Tên gọi tắt: Đông Kinh tour